ชื่อ - นามสกุล :นายธนาพล ลือขจร
ตำแหน่ง :เลขานุการ
หน้าที่หลัก :เลขานุการ
ที่อยู่ :ศูนย์บริการออทิสติกจังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการ