ชื่อ - นามสกุล :นางอติภา หริรักษ์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการศูนย์บริการ
ที่อยู่ :ศูนย์บริการออทิสคิกจังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :0892805454
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ