ชื่อ - นามสกุล :นายทัศไนย หริรักษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
ที่อยู่ :ศูนย์บริการออทิสติกจังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :0857772474
Email :lookfaad@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ